DOCUMENTO DELLA DONAZIONE DI RELIQUIE FATTA DA FRANCESCO D’ADDA

Inter Abba.s Cancell. Archiepalis Mediolani sui extat nempe (certo). In nomine Domini, anno à nativitate eiusdem millesimo septingentesimo decimo tertio, ind.e sexta die lunes vigesima mensis Februarij Con…bus autem SS.mi domini nostri Clementibus Divina Providentia Papa undecimi anno tertio decimo –
R.mus D.nus Genesius Chalvis … Doctor Coll. Canonicus Ordinis Eclesia Metropolitana, Curia Archie.palis M.lani Vicarius Generalis, cui ex parte D.ni Comitis Francisci de Abdua, nobilis Medlnsis presentate fuerunt Sacra Reliquia SS. Christi martyrum Clementis = Martialis = Columbani = Victoriani = Adaucti = et Christina, in infra??bis Capsulis inclusa, pro illarum canonica recognitione, et approbatione; in primis vidis Libera Patentes

Donationis Sacrarum eius modi reliquie per Em.um et Reu.um D.D. Gasparo Card.lem de Carpineo, S.mi D.ni nostri Papa Vicarium Generalem nobili D.no Francisco de Comitibus qui dono illa sexinde transmisit prefato D.no Comiti Francisco de Abdua; et ipse dominum largibus est eas Parochiali Ecclesia Loci de Arcoro, plebis Vicomercati, medlnsis Dioc; et ut ex ipsis liberis patentibus, ac manu grapharia donatione inferius registratij; mox (subito) (apertis pius capsulis), ea qua decet reverentia visitauit, et recognouit sacras reliquias, ut supra descriptas, ac reconditas in duabus capsulis lignis, charta undulata coopertis, et sigillatis, prout in

dictis Liberis Patentibus continetur, easg diligenter vidit, et inspexit: Et quia (attenta iuvata attestatione, de qua infra) de illarun identitate, legittima extracrione, et fideli ad hanc mediolani Ciuitatem transmissionem sibi satis, et sufficienter constibit, et constat, las laudauit, et approbauit, pubblica fidelium venerationi exponi posse decreuit: et incontineni sigillo Archiepali S.ti Ambrosij ??? Sacra Reliquia, in eisdemmen respina capsulis sia recondita muniba fuerunt.
Postremo altres? D-minus Vicarius Generalis deputauis Reu. Probran

Carolum Antonium Magnagum et Reu. Pbuen? Paulum Bonomium vel Eorum altera, qui è dictis Capsulis extrahant predicyas Sacras reliquias, easq? Reponant, et colloront in Reliquiarijo, in quibus esun affermanda, et esponenda a pubblica filialum venerationij: indegs in ipsis met Reliquiarijs Sigillo, eius gentilitio altero eorum muniat illas, et in calco presentis Instrumenti iurabam faciat attestationem de fideli, ac recta repositiones Etitas?.
Tenor auteno liberarum Patentium
Sequens est, ul?
Gaspar Miseratione Diuina Epus habinentis S.R.C. Cardinalis de Carpineo, ssmi Dni Nre Papa Vicarius Generalij, et

in alma Urbe, eiusq? Districtu Judex Ordinarius
Uniuersi et Singulis, presentas nostras, liberas inspectarij, fidem facimus, et attestamur, quod nos, ad maiorem Onnipotentis Dei gloriam, suorumq? Sanctorum uenerationem, dono dedimus nobili Viro Dno Francisco de Comitibus Sacram orpam Santi Christi martyris Clementis, per nos de mandato SSmi Doni Nri Papa extractam à? Cemeterio Cyriaco, quam in capsula lignea, charta enoulata cooperta, bene clausa, et funicolo serico coloris rubri colligata, et sigillo nro Signata, Supradicto nobili viro Dno Francisco de Comitibus consignauimus, eidemq?, ut predictam Sacram Coxam apud ??etinero, alijs donare, extra Urbem transmittere, et in quaumque Ecclesia, Oratorio, aut Cappella publica fidelium venerationi exponer, et collocare valvat in Dno, facultatem consentimus. In quorum fidem has liberas testimoniales manu nostra subscriptas, nostroq? Sigillo firmatas, per infra(scrip)tum sacraru Reliquiamm Custodem expediri nostris
die 25.  Mensis Januarij anno 1703-
Sign. Gaspar Carellis Vicarius
Subur. MRBuldethus Custos
Registr. Lib. ??2. Gratis vliquè?
Cum sigillo
Gaspar Miseratione Diuina Epus Sabinensis R.R.C. cardinale de Carpineo, SSmi Dni nostri Papa Vicarius Generalis, et

In alma Urbe eiusq? Districtu Judex Ordinarius Uniuersis, et singulis presenbus nras Cras inspectuijs, fidem facimus, et attamur, quod Nos, ad maiorem Omnipotentis Dei gloriam, Suorumq? Sanctorum ueneratioem, dono de limus nobili viro Dno Francisco de comitibus Sacram Cranij partem S.te Christi martyris Christina, ne cnon Sacras Reliquias Sctorum Martialis, Columbani, Victoriani, ac Adaunti, per nos de mandato Santi Dni Nri Papa ex Cemeterio Cyriaco extracta, que in capsula lignea, charta ondulata cooperta, bene clausa, et funicolo serico coloris rubri colligata et sigillo nostro Signata, supradicto nobili viro D. Francisco de Comitibus Consignauimus, eidemq?, ut predictam Sacram Cranij partem, ceterasq? Reliquias apud se?tinero, alijs donare, extra Urbem transmittere, et in quaumque Ecclesia, Oratorio, aut Cappella publica fidelium uenerationi exponere, et collocare valvat in dno facultatem concessimus. In quorum fidem has Cras testimoniales manu nostra subscriptas nostroq? Sigillo firmatas, per infra(scrip)tum Sacrarum Reliquiarum Custodem expedire mandauimus. Roma e? ?edibus nns die xxv mensis Jan.ij anno 1703
Sign. Gaspar Carellis Vicarius
Subscr M.R.Buldechij Custos
Register lib. ? Gratis vbiquè
Cum sigillo

Attesto io Sottoscritto con mio giuramento, Siccome Le Sacre Reliquie, contenute nelle due Cassette trasmessemi da Roma, benche nel viaggio siasi per gli incommodi rotta ad amendue la fettuccia o Sia bindello, Sono Sempre State presso di me conseruate, e ben custodite tanto che da niuno non sono state aperte Le Cassette, e per conseguenza non ponno ne anco State adulterate Le S.te Reliquie Le quali indubitamente Sono quelle medesime, che si sono riceuute in dono, come dalle loro lettere patenti di Legge. In fede di che hò firmato la presente di mia propria mano. Milano 20. Febbr.o 1713
Sotscr. Framcesco d’Adda
E le Sud.esac. Reliquie le dono alla

Chiesa Parrocchiale di S. Eustorgio del luogo d’Arcore, Pieue di Vimercato
Soscr. Francesco d’Adda
Et de predictis
Actum in Aula solita audienti epti Rmi Dni Vicarij Generalis, sita in Palatio Archiepali, presentibus Reu.do Pbro Francisco de Nigris filio q.m Andree Par. Sti Stephani in Brolio Mediolani, et Sigismundo Perego , familiari pti Rmi Dni Vicarij Generalij Testibus idoneis
Ego Pbr Carolis Joanno lafg Christophoripubs de Collegio Curiae, et Cancelleris Brechtij?? Mediolanj; Nob.ecoad. Sup.m Justum ex eiusdem cancell Abbij extaxi e didi de illo gerogabij extiti et pro fide hibsit
1714 adi 16 Febrare in Milano